Program
Kongresu Energetyki Słonecznej

Program w wersji do porbania

DZIEŃ I
21.09.2020
10:00 - 13.00

Potencjał i uwarunkowania rozwoju energetyki słonecznej w Polsce

Fotowoltaika w Polsce rozwija się najszybciej spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Wzrost generacji PV może przynieść szereg korzyści dla środowiska, systemu energetycznego i gospodarki. Należyte wykorzystanie tego ogromnego potencjału wymaga jednak zaplanowanych, długoterminowych działań i środków, które zapewnią stabilne ramy rozwoju energetyki słonecznej w naszym kraju.

Zagadnienia:

 • Fotowoltaika w polskiej polityce energetycznej
 • Aukcje OZE dla wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych
 • Korzyści z rozwijania energetyki słonecznej
 • Koszty produkcji energii słonecznej
 • Miejsce energetyki słonecznej w polskim systemie energetycznym
 • Wzrost generacji z OZE a funkcjonowanie i rozwój KSE

14.00 - 16.00

Gospodarka zasilana energią słoneczną

Rozwój i konkurencyjność gospodarki zależą dzisiaj coraz bardziej od taniej, ale i przyjaznej dla środowiska energii. Profil produkcji instalacji fotowoltaicznych w dużej mierze pokrywa się profilami zapotrzebowania działających lokalnie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój polskiego biznesu jest zatem związany w dużej mierze z optymalnym wykorzystaniem synergii różnych form funkcjonowania energetyki słonecznej na rynku.

Zagadnienia:

 • Korporacyjne umowy sprzedaży energii (PPA)
 • Optymalnie modelowanie rynku fotowoltaiki
 • Rozwój łańcucha dostaw dla fotowoltaiki
 • Innowacje w sektorze PV

DZIEŃ II
22.09.2020
11.00 - 13.00

Rola fotowoltaiki w transformacji energetycznej Unii Europejskiej

Unia Europejska, w tym zwłaszcza Polska, stoją przed ambitnym celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To rozwój OZE, a przede wszystkim fotowoltaiki, której potencjał rośnie najszybciej w Europie wśród innych technologii, będzie kołem zamachowym tej transformacji energetycznej. Niemniej istotnym wyzwaniem jest takie przeprowadzenie tego skomplikowanego procesu, aby odchodzenie od tradycyjnej energetyki nie przybrało formy terapii szokowej, lecz uwzględniało bardzo ważny kontekst społeczny, co prowadzi przecież do jego większej akceptacji.

Zagadnienia:

 • Obecny stan i wyzwania transformacji energetycznej
 • Europejski Zielony Ład
 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna
 • Perspektywa budżetowa
 • Unii Europejskiej a transformacja energetyczna
 • Rozwój fotowoltaiki a rynek pracy

13.30 - 15.30

Energia słoneczna korzystna dla Polski lokalnej

Energetyka słoneczna to technologia, która w największym stopniu może produkować energię na potrzeby lokalne. Rozwój sektora PV niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla gmin wiejskich jak i większych jednostek samorządowych, w tym miast i aglomeracji. Także fundusze unijne w ramach programu transformacji energetycznej w dużej mierze mają wspierać przede wszystkim wspólnoty lokalne. Samorządy powinny być zatem odpowiednio przygotowane pełnego wykorzystania potencjału fotowoltaki

Zagadnienia:

 • Korzyści dla samorządów z rozwijania fotowoltaiki
 • Optymalizacja cen energii dla samorządów
 • Fundusze transformacji energetycznej dla samorządów
 • Fotowoltaika a planowanie przestrzenne

14.30 - 16.00

Sesje B2B

Wróć do strony głównej

KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Beata Bielińska
Rejestracja Rejestracja
Beata Bielińska
Koordynator Kongresu
bbielinska@stowarzyszeniePV.pl
+48 606 611 300