Warsztaty
/wydarzenie/warsztaty

WARSZTAT 1

godz. 10.00-10.45

Gwarancja jakości dla zyskownego projektu fotowoltaicznego

UL przedstawi najlepsze praktyki, które mają zastosowanie dla projektów fotowoltaicznych, tak aby zminimalizować ryzyka w okresie użytkowania. 

 • Wybór wyposażenia, UL iQ produktu
 • Gwarancja jakości produkcji
 • Testy weryfikacyjne i akceptacyjne
 • Weryfikacje wydajności podczas pracy

WARSZTAT 2

godz. 10.55-11.30

Finansowanie, mitygacja ryzyk, analiza projektu, prognozy kosztów

W oparciu o swoje światowe doświadczenia, UL przedstawi zestaw rekomendacji i najlepszych praktyk jakie powinien spełniać projekt dla celów finansowania

 • Dokładne i możliwe do oszacowania zużycie energii
 • Mapa drogowa technologii i najlepsze praktyki
 • Niezależna weryfikacja projektu
 • Minimalne wymagania umowne
 • Prognozy kosztów

 


WARSZTAT 3

godz. 11.45-12.45

Clean and green - Innowacyjna technologia z Norwegii

 • Norweskie innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie PV
 • Dyskusja panelowa: Rewolucja fotowoltaiczna w Norwegii
 • Finansowanie projektów w obszarze czystej energii w ramach programów Grantów Norweskich i EOG

WARSZTAT 4

godz. 13.45-14.30

OZE – okablowanie w instalacjach solarnych

 


WARSZTAT 5

godz. 14.40-15.30

Rola Magazynów Energii przy instalacjach PV

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES

KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Beata Bielińska
Rejestracja Rejestracja
Beata Bielińska
Koordynator Kongresu
bbielinska@stowarzyszeniePV.pl
+48 606 611 300
DARIUSZ MAŃKA
Partnerzy Partnerzy
DARIUSZ MAŃKA
Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych
dmanka@stowarzyszeniePV.pl
+48 793 589 885