Internet

Bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi dla wszystkich uczestników Kongresu.